Стоянка Боянова

Стоянка Боянова притежава магистърска степен по физика.

Автор на дванадесет книги: поезия, роман, сборник с разкази, издадени в България. Съавтор на две двуезични книги, поезия и хайку – в Индия. В антологии и издания: Япония, Филипини, Индия, Китай, Виетнам, Русия, Румъния, България, Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Полша, Германия, Франция, Англия, САЩ, Аржентина, Нигерия, Кения, Южна Африка. Включена в европейския Топ 100 на най-креативните хайку автори, в антологията на най-добрите поети в света, 2019, Temirqazyq, издание на Съюза на писателите на световните нации, 2019, в „Песни на мира“ – най-голямата световна поетична антология, 2020, в Atunis Galaxy Anthology – 2020, 2021 – антология на съвременната световна поезия, в Първа, Втора и Трета антология на световното гогьоши, в антологиите World Haiku. С награда от Първия световен поетичен конкурс на вестници и телевизии, 2020 г., Китай. Носител на многобройни награди от литературни и хайку общества.

През 2019 г. двамата с Минко Танев издават съвместна двуезична хайку книга „Върхове под звездите” / Tops Under the Stars, Cyberwit.net, Индия (публикувани рецензии – двуезично списание Setu, Питсбърг, САЩ и Taj Mahal Review, декември 2019, Cyberwit.net – Индия, от проф. Joseph Spence Sr., Bryant and Stratton University – САЩ, автор на бестселъри, посланик на мира и литературата по света.)

През 2021 г. Cyberwit.net – Индия, публикува и двуезичната им стихосбирка „Път през светове / Road Through Worlds със стихове от световни, планетарни и глобални антологии, както и спечелили награди в международни конкурси от глобални литературни общества.

Стоянка Боянова е включена заедно с Минко Танев с рецензията „Кулите от светлини и сенки в хайку поезията на Баня Нацуиши” във второто издание на The Poetic Achievement of Ban’ya Natsuishi / ”Поетическите постижения на Баня Нацуиши” – президент на Световната хайку асоциация сред 18-те изложения на световноизвестни имена.

Представена е с хайку поезия в „Акита, земя на поезия”, Япония, Хайку фондацията – САЩ. По-важни хайку публикации в: многоезичната Haiku Anthology – Краков, Полша (английски, български, полски), World Haiku (японски, английски и български), Haiku A Concise Anthology – Индия (английски), Horizon – Индия (английски и виетнамски), двуезичната антология „Отвъд думите” / Beyond Words (български и английски), „Мамба” – африканско хайку, Haibun Today – САЩ, Time Haiku – Великобритания, Where silence becomes a song – Англия, „Освит” и „Хаику новине” – Сърбия (сръбски, български), Under the Basho – Япония, So Geheimnisvoll – Германия, антологии – 10-и и 11-и конкурс на Мемориалния музей Bashō – Япония, Daily Haiku – САЩ, Taj Mahal Review – Индия, „Прегръдки за непознати” (български, английски), All the Way Home, САЩ, Eine Hand voll Glück, Германия, World Haiku Review, IRIS International, Хърватия, Albaross, Румъния, A Hundred Gourds, En un éclair, Haïkouest, Франция. Стоянка Боянова е член на редакционната колегия на списание „Хайку свят” – България, председател на Хайку клуба – Пловдив, заместник-председател на Дружеството на карловските писатели. Членува в: ПЕН клуба на България, Съюза на българските писатели, Дружеството на пловдивските писатели, Българския хайку съюз, Хайку фондацията – САЩ, Обединеното хайку и танка общество – Великобритания, Световната хайку асоциация, Япония, Съюза на писателите на световните нации.