Минко Танев

Минко Танев е преподавател по български език на чуждестранни студенти в Медицинския университет – Пловдив.

Автор на шест поетични книги, публикувани в България. Съавтор на две двуезични с поезия и хайку, издадени в Индия. Участва в антологии и издания на: Япония, Филипини, Индия, Китай, Виетнам, Русия, Румъния, България, Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Полша, Германия, Франция, Англия, САЩ, Аржентина, Нигерия, Кения, Южна Африка.

Включен в европейския Топ 100 на най-креативните хайку автори, в антологията на най-добрите поети в света, 2019, Temirqazyq, издание на Съюза на писателите на световните нации, 2019, в „Песни на мира“ – най-голямата световна поетична антология, 2020, в Atunis Galaxy Anthology – 2020, 2021 – антология на съвременната световна поезия, в Първа, Втора и Трета антология на световното гогьоши, антологията World Haiku.

С награда от Първия световен поетически конкурс на вестници и телевизии, 2020 г., Китай. Носител на многобройни награди от литературни и хайку общества.

През 2019 г. двамата със Стоянка Боянова издават съвместна двуезична хайку книга „Върхове под звездите” / Tops Under the Stars, Cyberwit.net, Индия (публикувани рецензии – двуезично списание Setu, Питсбърг, САЩ и Taj Mahal Review, декември 2019, Cyberwit.net – Индия, от проф. Joseph Spence Sr., Bryant and Stratton University – САЩ, автор на бестселъри, посланик на мира и литературата по света.)

През 2021 г. Cyberwit.net – Индия, публикува и двуезичната им стихосбирка „Път през светове” / Road Through Worlds със стихове от световни, планетарни и глобални антологии, както и спечелили награди в международни конкурси от глобални литературни общества.

Минко Танев е включен заедно със Стоянка Боянова с рецензия „Кулите от светлини и сенки в хайку поезията на Баня Нацуиши” във второто издание на The Poetic Achievement of Ban’ya Natsuishi / ”Поетическите постижения на Баня Нацуиши” – президент на Световната хайку асоциация сред 18-те изложения на световноизвестни имена. Представен е с хайку поезия в „Акита, земя на поезия”, Япония, Хайку фондация, САЩ.

По-важни хайку публикации: в многоезичната Haiku Anthology – Краков, Полша (английски, български, полски), World Haiku (японски, английски и български), Haiku A Concise Anthology – Индия (английски), Horizon – Индия (английски и виетнамски), в двуезичната антология „Отвъд думите” / Beyond Words (български и английски), „Мамба” – африканско хайку, Time Haiku – Великобритания, в антологията Where silence becomes a song – Англия, „Хаику новине” – Сърбия (сръбски, български), Under the Basho – Япония, в антологиите на 10-ия и 11-ия конкурс на Мемориалния музей Bashō – Япония, Daily Haiku – САЩ, в антологията „Прегръдки за непознати” (български, английски), All the Way Home, САЩ, World Haiku Review, En un éclair, Haïkouest, Франция, Albaross, Румъния. Член на: Съюза на българските писатели, Дружеството на пловдивските писатели, Хайку клуба – Пловдив, Българския хайку съюз, Фондацията „Хайку” – САЩ, Обединеното дружество за хайку и танка – Великобритания, Световната хайку асоциация, Глобалното литературно общество, Съюза на писателите на световните нации.