Членове

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ 2021 г.

 1. Александра Ивойлова
 2. Александра Кирева-Попова
 3. Александър Костов
 4. Антоанета Николова
 5. Венелина Петкова
 6. Весислава Савова
 7. Виолета Солникова
 8. Виктория Маринова
 9. Даниела Симеоновска
 10. Десислава Дамянова
 11. Детелина Тихолова
 12. Диана Тенева
 13. Диляна Георгиева
 14. Димитър Горсов
 15. Димитър Палазов
 16. Елисавета Шапкарева
 17. Зорница Харизанова
 18. Иванка Янкова
 19. Иванка Павлова
 20. Иванка Попова
 21. Илиана Илиева
 22. Ким Дюманон
 23. Кирил Недялков
 24. Красимира Казанджиева
 25. Кънчо Великов
 26. Лазар Топалов
 27. Лиляна Райчева
 28. Лъчезар Селяшки
 29. Люба Александрова
 30. Людмила Христова
 31. Мария Гюзелева
 32. Мая Данева
 33. Минко Танев
 34. Николай Пенчев
 35. Петър Пламенов
 36. Петър Павлов
 37. Петя Попова
 38. Румяна Лякова
 39. Светла Пачева
 40. Сидония Пожарлиева
 41. София Филипова
 42. Станка Бонева
 43. Станислава Немска
 44. Стоянка Бояновa
 45. Христина Панджаридис
 46. Цанка Шишкова
 47. Цонка Великова