Зорница Харизанова

Зорница Харизанова е родена на 19 август 1969 г. в София. Учи в Първа английска езикова гимназия и завършва с отличен успех Учебно-професионален комплекс с професионална квалификация „Учител по английски език за среден курс”. Специализира източни култури в бакалавърска програма „Хуманитаристика: култура и цивилизации” и история на религиите в магистърска програма „Сравнително религиознание”, НБУ. По време на следването си получава стипендии за високи академични постижения на фондация „Отворено общество” и грамота за постигнати високи резултати в учебната дейност (2000/2001). Носител е на специалната награда за ораторско майсторство на японски език в клас „Начинаещи” (Втори конкурс за ораторско майсторство на японски език, 1996). Интересите ѝ са в областта на далекоизточните философия, религия, изкуство, литература и поезия. От 2011 г. е член и секретар на Българския хайку съюз, от 2017 г. – член на Британското хайку общество (BHS), а от 2019 г. – член на Международната хайку асоциация в Япония (WHA). Работи като преводач от/на английски език. Член е на редколегията на сп. „Хайку свят” и гост-редактор в сп. „Картини с думи и багри”. Сред съставителите и преводачите е на българо-английските хайку антологии „Отвъд думите”/Beyond Words (2018) и „Морето”/The Sea (2021).

Има публикации в български и международни хайку издания – сп. Carmina Balcanica и Cronica, Румъния; сръбския вестник „Хаику новине” и сп. „Лотос”; хърватското списание Iris International; Asahi Haikuist Network – вестник Аsahi Shimbun, електронното издание на Нaiku International Association (HIA) и антологиите на Световната хайку асоциация (WHA), Япония; Haiku Bandit Society и американското списание Frogpond; английския хайку журнал Blithe Spirit; електронните издания World Haiku Review, Under the Basho; руското електронно списание за сенрю „Ершик”; сп. NotaBene, сп. „Нова асоциална поезия”, списанията „Картини с думи и багри” и „Културна палитра”; поетичния сборник „Да възпееш вятъра”, двуезичната френско-българска антология „Градът”, първата унгарска антология на българско хайку „Различна тишина”, двуезичната хайку антология „Прегръдка за непознати”, антологията на НАСП „Продължаваме отвъд”, англоезичните антологии Fuga no Makoto, Animal Rights Haiku и др.

Носител е на множество отличия и награди за хайку и хайга, по-важни от които са: I награда за хайку на XI международен фестивал „Мелнишки вечери на поезията” (2010), II награда на XV издание на същия фестивал през 2014 г.; I, II и III награда на I национален конкурс за фотохайга „Сезони”, организиран от Фотографското общество – Варна (2011 г.); грамота от европейската Топ 100 класация за най-креативни хайку автори през 2011 г.; отличия от V, VI и VII национален конкурс за хайку на свободна тема на Хайку клуб – София (2012, 2014 и 2015); отличия от I национален конкурс за хайку и сенрю „Носачи на вятър” (2016); отличия от Фестивала на цъфналите вишни във Ванкувър, Канада (2014 и 2017); отличиe от I европейски конкурс за хайку в Италия (2016); отличия от World Haiku Review (2017); отличие от Конкурса за хайку на сп. „Ирис”, Хърватия (2019); отличия от I и IV декемврийски конкурс за хайку на Българския хайку съюз (2013 и 2016); награда за цялостно представяне от VIII издание на същия конкурс (2021). През изминалите години е взела участие с авторски творби в 12 колективни изложби на фотохайга.