Ким Алберт Думанон

Ким Алберт Думанон е роден през 1997 г. във Филипините. Премества се в България през 2010 г. През 2018 г. заминава да учи в Токийския университет за чужди езици и там открива красотата на жанра хайку. Получава бакалавърска степен в специалността „Японистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2021 г. предстои да защити своята магистърска степен.

Ким Думанон е един от младите членове на Българския хайку съюз (членува от 2019 г.). Получавал е отличия от конкурси, организирани от Съюза. Такава е наградата за млад автор от ХVІІ национален декемврийски конкурс за хайку „Зимни импресии“. Пише хайку и танка на японски, английски, български и тагалог (филипински) език. Освен това е автор на смесена проза и хайку – хайбун, прави и снимки с хайку описания – хайга.

Редовно публикува в своя инстаграм профил: instagram.com/kimalbert01

balkanexhibit.com/kim-albert-dumannon/