Илиана Илиева

Илиана Илиева е родена на 8 април 1969 г. в гр. Враца. Учи в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ”, София. Защитава дипломна работа в областта на старобългаристиката. Завършва руска филология и история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, защитава дипломна работа върху църковнославянския език.

Автор е на поетичните книги „Жабешки скок” (Издателско ателие Аб, 2004) и на стихосбирките „Ти, който хакна планетата” (Варна: Книгата, 2008), „Пента и Пижо. Малки и още по-малки песни” (Варна: Книгата, 2009), „Говорещите руни на реката“ (София: Захарий Стоянов, 2011), „Предмети” (София: Пергамент, 2014), „И не помислям докога” (Пловдив: Жанет – 45, 2016), „Предмети” (Белград: Алма, 2017), „Омара” (София: Фараго, 2018).

Преводач от руски на книгата „Възлите в училище” – уроци за развиване на пространственото мислене от проф. Николай Христович Розов, под редакцията на проф. Сава Грозев.

Награждавана е в национални конкурси за поезия: „Мара Белчева” (Севлиево – 2008), „Жената – любима и майка” (Свиленград – 2009 г., 2011 г.), „…Но нека вярата не оскъднява” (Димитровград – 2009 г.), „Кулски поетически панаир” (Кула – 2010 г.), „Свищовски лозници” (Свищов – 2010 г.), „В полите на Витоша” (София – 2011 г.), „Дървото на живота” (Стралджа – 2012 г.), „Паметта на водата” (Бяла – 2013 г.) и много други.

През годините има многобройни публикации на хайку в български и чуждестранни издания, като: Haiku.ru, Улитка/Ulitka, Хайкумена, Книжевни преглед, Мравка, Simply Haiku, Chrisanthemum, Makata, Shamrock Haiku Journal, Haiku from Ireland and the rest of the world, световната антология за съвременно хайку The Vast Sky и много други. Член на Българския хайку съюз (БХС) и на Хайку клуба – София. Редактор в електронното списание LiterNet и заместник главен редактор на списание „Хайку свят” (издание на „Изток –Запад” и БХС).