Десислава Дамянова

Десислава Дамянова е родена на 3 май 1977 г. в гр. Бургас.

Носител на Национална диплома № 003 за отличен успех и за изявени способности в областта на хуманитарните знания. Висшето си образование завършва във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , където по-късно защитава дисертация в областта на източната философия. Специализира в Пекинския педагогически университет, както и в Бизнес университета на Ханджоу.

Победител в конкурса на Българската академия на науките и на центъра „Икуо Хираяма“ за блицпредставяне на оригинална научна разработка (2011 г.).

Понастоящем е главен асистент в катедра „История на философията“ във Философския факултет на Софийския университет. Автор е на монографията „Философията на Пътя в древен Китай (Мъдрецът и Дао в „Джуандзъ“), 2018 г., както и на хайку поезия, публикувана в сп. „Картини с думи и багри“, „Философски вестник“ и др.