Даниела Симеоновска

Даниела Симеоновска е родена на 1 януари 1960 г. в с. Скравена, Софийска област. Висшето си образование завършва в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където по-късно защитава дисертация в областта на етологията. Понастоящем е професор в Катедрата по екология и опазване на природната среда в Биологическия факултет на Софийския университет.

Автор е на една самостоятелна книжка с хайку поезия „Хвърчила” (2002) и е съставител на сборника с екологични хайку „Мълчание в зелено“ (2010). Нейни хайку стихове са публикувани също в сборници с българска и световна хайку поезия, като „Цветето” (2002), „Птицата” (2003), „Пътят” (2004), „Огледала” (2005), „Градът“ (2012), „Отвъд думите” (2018), World Haiku 2006, World Haiku 2007, литературни вестници и списания.

Член е на Българския хайку съюз.