Членове

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ 2021 г.

 1. Александра Ивойлова
 2. Александра Кирева-Попова
 3. Александър Костов
 4. Албена Тодорова
 5. Антоанета Николова
 6. Венелина Петкова
 7. Весислава Савова
 8. Виолета Солникова
 9. Виктория Маринова
 10. Даниела Симеоновска
 11. Десислава Дамянова
 12. Детелина Тихолова
 13. Диана Тенева
 14. Диляна Георгиева
 15. Димитър Горсов
 16. Елисавета Шапкарева
 17. Зорница Харизанова
 18. Иванка Янкова
 19. Иванка Павлова
 20. Иванка Попова
 21. Илиана Илиева
 22. Ким Дюманон
 23. Кирил Недялков
 24. Красимира Казанджиева
 25. Кристина Кънева
 26. Кънчо Великов
 27. Лазар Топалов
 28. Лиляна Райчева
 29. Лъчезар Селяшки
 30. Люба Александрова
 31. Людмила Христова
 32. Мая Данева
 33. Милена Велева
 34. Минко Танев
 35. Надежда Станилова
 36. Николай Пенчев
 37. Павлина Петкова
 38. Петър Пламенов
 39. Петър Павлов
 40. Петя Попова
 41. Радослав Илиев
 42. Румяна Лякова
 43. Светла Пачева
 44. Сидония Пожарлиева
 45. Станислава Ганчева
 46. Станка Бонева
 47. Стоянка Бояновa
 48. Христина Панджаридис
 49. Цанка Шишкова
 50. Цонка Великова
 51. Янислав Якимов