Хайку издания

“Хайку свят” е първото списание у нас, посветено на хайку поезията, която добива все по-пулсиращ живот в съвременната литература. Към хайку се проявява нарастващ интерес както в поетическите кръгове, така и сред любителите на поезия. Все по-често съвременните медии насочват вниманието си към пишещите хайку. Налице е обаче едно празно поле ‐ липсват солидни познания и проникновен поглед към същността и спецификата на тази уникална поезия, към нейните дълбоки корени, художествени особености и връзки с духовните сфери на Източния свят. Предложеното списание се заема със задачата да запълни тази празнота, като предостави богата и разностранна панорама на ценностния свят на хайку поезията. Това определя широкия обхват на тематичните ядра в списанието.

Можете да закупите от: https://iztok-zapad.eu/sp-hayku-svyat-br-1
Можете да закупите от: https://iztok-zapad.eu/sp-hayku-svyat-br-2
Можете да закупите от: https://iztok-zapad.eu/sp-hayku-svyat-broy-3-i-4-2017?search=%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%202

Можете да закупите от: https://iztok-zapad.eu/hayku-svyat-broy-5-6
Двуезична антология „Отвъд думите”, издание на Български хайку съюз, Хайку клуб – Пловдив, Британското хайку общество, издателство „Фараго”, 2018
Съставители: Иванка Янкова, Александра Ивойлова, Зорница Харизанова, а преводачи: Илияна Стоянова, Зорница Харизанова, Весислава Савова.
“Летящ жерав”, 108 хайку и сенрю, автор Цанка Шишкова