Милена Георгиева Велева

Милена Георгиева Велева е завършила специалността „Славянска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научно звание: доцент. Научна степен: доктор по филология.

Работила е в Софийския университет. Понастоящем е хонорувана преподавателка по съвременен български език (езикова култура, български език като чужд) в Нов български университет, Департамент „Нова българистика“.

Основните ѝ изследователски интереси са в в областта на българската лексикология и лексикография, на фразеологията, морфологията, езиковата култура и др. Участва в проекта „Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд“.

Членува в Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (член е на Управителния съвет).

Научни публикации: https://authors.unisofia.

bg/AuthorPublications.aspx?id=374f3c89-dd82-40a3-924da3b72df502a6

Проявява интерес към източната поезия: хайку, сенрю, хайбун, хайга. Нейни творби са публикувани в ел. списание LiterNet https://liternet.bg/publish31/milena-veleva/index.html; сп. „Хайку свят“; ел. списание „Думите“; сп. NotaBene (2019); блога за съвременно българско хайку „Диви люляци“; ел. списание „Картини с думи и багри“; ел. списание „Ершик“; DailyHaiga;  хайку антологията „Божури“ (2019) и др.

Член е на хайку групите „Шошин“ и „По хайку на ден“ (NaHaiWriMo – Национален месец за писане на хайку).

Получила е Първа награда от Четвъртия национален конкурс за хайку „Декември – снежни ангели“ (2016)  и Втора награда от Третия национален конкурс на БХС „Декември“  (2015) .

Носителка е на отличия от Седмия национален конкурс за хайку на свободна тема на „Хайку клуб –  София“; на Третия национален конкурс за хайку  „Декември“ (2015); на Втория международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят“ (2016) и на Втория български кукай (2015).

Други интереси: йога и планинарство.

За контакт: milveleva@gmail.com