Конкурси

Резултати от Петия международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят” – 2021

Награди и отличия в раздел „Българска секция”

◊ РЕЗУЛТАТИ

Жури в състав: Илиана Илиева, Зорница Харизанова и Елисавета Шапкарева, присъди следните награди и отличия в раздел „Българска секция” на Петия международен хайку конкурс на тема “Вишнев цвят”:

Награди за цялостно представяне

Мария Георгиева-Монтеро – София

стар пътеводител
върху Златния храм
листенце от сакура

*

ханами
парфюмът ѝ
Българска роза

*

цъфнала вишна
вятърът отнася листче
с хайку

Тони Теллалов – Карнобат

буреносен облак
по корубата на костенурка
вишнев цвят
 
*

нацъфтели вишни
момиче затваря
своя чадър
 
*

ветровито утро
между цъфналите вишни
чезне тясната пътека


Награда за хайку поредица

Кристина Тодорова – София

алея
две вишневи клонки
едва се докосват

*

цъфнали вишни
дистанцията между нас
все по-малка

*

вишнев цвят
в края на пътеката
тя казва “Да”


Първа награда

Радка Миндова – Сливен

вишнев цвят 
едва доловимият руж
на лицето й

Втора награда

Надежда Станилова – Стара Загора

възвишение
по пътя на мравките
вишнев цвят

Трета награда

Даниела Михалева – Плевен

пред буря
потегля килимът
от вишневи листенца 

Отличия

Александър Дъбнишки – София

вишнев цвят
в косите
детството на мама

Александър Костов – София

предпролетно
гланцът ѝ за устни
с вкус на вишна

Ангел Дюлгеров – Перник

сиви облаци
слънчев лъч озарява
вишневия цвят

Виолета Солникова

След Фукушима…
вишнев цвят спасен
в очите на дете

Владислав Христов – Шумен

крайпътна сакура
оредява сянката ѝ
след всяко подухване

Габриела Цанева – Русе

априлска буря –
снежинките се смесват
с вишнев цвят

Детелина Тихолова – Кюстендил

свърших бялата боя
сакурата в рисунката
няма да цъфне

Диляна Георгиева – София

вишневи градини
профучаващ влак
разпръсква аромата

Ева Бираджиева – София

цветчета в косата ти
глътки младо вино 
под клоните на сакура

Иван Георгиев – Пловдив

и тази година
не падна цвят от сакура
в сакето ми

Иванка Павлова – София

Цъфнала вишна.
Две сърца се заклеват
във вечна вярност.

Иванка Попова-Велева – Велико Търново

над кимоно
с разцъфтели вишни
жужене на пчели

Иванка Янкова – Асеновгарад

пълнолуние…
релси на влак разполовяват
сянката на цъфнали вишни

Любомира Петрова – Пазарджик

под вишневите клони
дете опитва
захарен памук

Людмила Христова – София

студена пролет
само в детската рисунка
цъфтят вишните

Людмила Тодорова – София

пролетен дъжд
в локвата ‒
танц на вишневи цветчета

Марио Савчев – София

Пижо и Пенда
тежат на черешата
чакам близнаци

Мая Кисьова – София

пролетна вечер
вишневи цветове в калъфа
на арфата

Надежда Костадинова – София

дъжд от вишнев цвят            
за миг отново сме
младоженци

Николина Рачева – Козлодуй

аромат на цъфнали джанки
подпряно зад вратата
бастунчето на баба

Николай Пенчев – София

пролетен вятър
на ревера ми
вишнeв цвят

Петър Пламенов – София

Защо натъжава
бялата ти красота,
вишно…

Станислава Немска – София

снежна пролет
в стаята ми – вишнев цвят
оригами

Ценка Цачева – София

пролетен вятър
догонват шапката ми
вишневи облаци

Цонка Великова – София

в клоните ѝ
влюбен славей
напъпила вишна


Награди за млади участници:

Награда за цялостно представяне

Янис Емилов Якимов (18 г.) – Кюстендил

окапала сакура
поляните цъфнаха
в розово

*

залез
слива се сакурата
с небето

*

суми-е
в черно цъфти
сакурата

Отличия

Бранимира Кунчева – Ловеч

Цъфнали вишни
на стената вкъщи.
Картичка за мама.

Калина Колева (12 г.) – 18 СУ „Уилям Гладстон”, София

сакури цъфтят
плуват розови лодки
пътувам аз в тях

Екатерина Колева (12 г.) – 18 СУ „Уилям Гладстон”, София

полъх на вятър
вишневи листенца в танц
улових мига

Боян Емилов Младенов (15 г.) – Варна

клонка вишнев цвят
лицето ми погали
милувката на мама

Иван Тихомиров Димитров (14 г.) – ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи –Варна

Мартеница 
сред вишневи цветчета
пролетен танц

Поощрителна награда

Венцислава Петрова (10 г.) – София

Ах, вишнев цвят!
Прави розов килим
и радва децата.


Благодарим на всички автори за отделеното време и участието в конкурса, вдъхновен от красотата на японската сакура!

Наградените и отличени участници ще получат с препоръчана пратка грамоти и калиграфии на тематични японски йероглифи, изписани от Венелина Петкова от БХС.

https://kulturni-novini.info/sections/21/news/32843-rezultati-ot-petiya-mezhdunaroden-konkurs-za-hayku-na-tema-vishnev-tsvyat-2021?fbclid=IwAR1wZsywcDADfhjaJmpSDdJOkDre3eYzT90ujj1IN6ixPaLC-t7WMpwOXrk

Dear haiku friends,

We have the pleasure to announce the awards from the Fifth International Haiku Contest „Cherry Blossom”, organized by Bulgarian Haiku Union in Sofia, Bulgaria.

***

FIRST PLACE

inside the petals
the call of the mountains…
spring wind

вътре в цветчетата
зовът на планините…
пролетен вятър

Carmela Marino, Roma, Italy

***

SECOND PLACE

social distancing…
I get closer
to the cherry blossoms

социална дистанция…
все повече се приближавам
до вишневите цветчета

Hifsa Ashraf, Rawalpindi, Pakistan

***

THIRD PLACE

shaking off petals
cat enters the window
from a cherry bough

изтръсквайки цветчетата
котката влиза в прозореца
от вишневия клон

D. V. Rozic, Ivanic-Grad, Croatia

***

HONORABLE MENTIONS

*

letting go
of what’s not mine…
windblown petals

пускам на свобода
това което не е мое…
разпилени от вятъра цветчета

Lucky Triana, Malang, East Java, Indonesia

*

by a red mailbox
weeping cherry tree
sends off its petals

до червената пощенска кутия
плачещо вишнево дърво
изпраща цветчетата си

Emiko Miyashita, Tokyo, Japan

*

one by one
filling with evening sun
first cherry blossoms

едно по едно
запълват се от вечерното слънце
първите вишневи пъпки

Kerstin Park, Sweden

*

cherry blossoms
in my sake
in my hair

вишневи цветчета
в сакето ми
в косата ми

Roberta Beach Jacobson, USA

*

whisper of the wind –
cherry blossom’s quick brush
on my lips

шепотът на вятъра
бърза четка от вишнев цвят
на устните ми

Nicole Pottier, France

*

as it goes with
the wind this cherry petal —
so shall I

както си отива с
вятъра това вишнево цветче –
така ще си отида и аз

Teji Sethi, Bangalore, India

*

at the bottom
of a wishing well
cherry blossoms

на дъното
на кладенеца на желанията
вишневи цветчета

Ed Bremson, USA

*

cherry blossoms
counting the friends
I have lost to covid

вишневи цветчета
броя приятелите
които загубих от ковид

Willie R. Bongcaron, Philippines

*

yin yang:
a blizzard of snowflakes
and petals

ин и ян:
вихрушка от снежинки
и цветчета

Michael Dudley, Canada

*

Petals quietly falling
from the old cherry tree.
April hourglass.

Цветчета тихо падащи
от старото вишнево дърво.
Априлски пясъчен часовник.

Levko Dovgan, Ukraine

*

all the things
I never got to say…
cherry blossom

всичките неща
които никога не посмях да кажа…
вишнев цвят

Florin C. Ciobica, Romania

Judges for the Fifth International Haiku Contest “Cherry Blossom”: Antoaneta Nikolova, Vessislava Savova, and Tzetzka Ilieva
Coordinator: Venelina Petkova
The results for the Bulgarian section can be found here.

Thank you for your participation in this contest, dedicated to the beauty of the Japanese sakura!


March 18, 2021

Резултати от VIII Национален декемврийски конкурс за хайку “Снежно огледало”2021

125 хайку поети с над 280 хайку

В периода декември 2020 г. – февруари 2021 г. Българският хайку съюз проведе Осми национален декемврийски конкурс за хайку “Снежно огледало”. В конкурса взеха участие 125 хайку поети с над 280 хайку. 

Жури с председател доц. д-р  София Филипова, и състав: Александра ИвойловаДиляна ГеоргиеваЛюдмила Христова и Стоянка Боянова, присъдиха следните награди и отличия: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/32363-rezultati-ot-viii-natsionalen-dekemvriyski-konkurs-za-hayku-snezhno-ogledalo

Резултати от Национален конкурс за детско хайку на тема „Златна есен“2020

След обстойно разглеждане, дискутиране и оценяване на 178 броя конкурсни рисунки с хайку от три възрастови групи, жури с председател Иванка Янкова (Фондация „Иванка и Георги Янкови, Асеновград”) и състав: Зорница Харизанова, Александра Ивойлова и Илиана Илиева (Български хайку съюз, София), отличи следните творби в Националния конкурс за хайку с рисунка на тема „Златна есен”: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/32233-rezultati-ot-natsionalen-konkurs-za-detsko-hayku-na-tema-zlatna-esen

Резултати от Четвъртия международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят” – май 2019

Results of the Fourth Haiku Contest “Cherry Blossom” – Маy, 2019

Награди Българска секция/ Bulgarian language section awards: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/29488-rezultati-ot-chetvartiya-mezhdunaroden-konkurs-za-hayku-na-tema-vishnev-tsvyat-2019

Награди Англоезична секция/ English language section awards: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/29750-rezultati-ot-chetvartiya-mezhdunaroden-konkurs-za-hayku-na-tema-vishnev-tsvyat-may-2019

Резултати от VII Национален декемврийски конкурс за хайку „Зимни импресии” – 2019

Награди: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/30887-rezultati-ot-vii-natsionalen-dekemvriyski-konkurs-za-hayku-zimni-impresii-2019

Резултати от VI Национален декемврийски конкурс за хайку „Снежна Луна” – 2018 г.

Едвин Сугарев с Награда за принос в развитието на хайку

Награди: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/28957-rezultati-ot-vi-natsionalen-dekemvriyski-konkurs-za-hayku-snezhna-luna-2018-g

Трети международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят“ – май 2017 г.

Награди българска секция: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/25812-treti-mezhdunaroden-konkurs-za-hayku-na-tema-vishnev-tsvyat-may-2017-g

Награди Английска секция/ English language section awards: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/25808-third-international-haiku-contest-cherry-blossom-bulgaria-may-2017

Втори международен конкурс за хайку на тема “Вишнев цвят” – Април 2016

Награди Българска секция: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/23404-vtori-mezhdunaroden-konkurs-za-hayku-na-tema-vishnev-tsvyat-april-2016

Награди Английска секция/ English language section awards: https://kulturni-novini.info/sections/21/news/23405-second-international-haiku-contest-cherry-blossom-bulgaria-april-2016