Ръководство

Управителен съвет:
Диляна Георгиева – председател
Зорница Харизанова – секретар

Членове:
Александра Ивойлова
Елисавета Шапкарева
Венелина Петкова

Контролен съвет:
Лазар Топалов – председател

Членове:
Людмила Христова
Стоянка Боянова